cap-cable-pc2a2330-pc3a2330-pca22330-celduc-vietnam.png

Cáp Cable code: PC2A2330, PC3A2330, PCA22330 | Celduc Vietnam

Các ứng dụng tiêu biểu: - Thang máy: cảm biến với 2 hoặc 3 tiếp điểm thường mở dùng để phát hiện vị trí của cabin cũng như tự động thiết lập lại mức theo trọng lượng. - Cảm biến vị trí / khe hở.

Part Number Contact status Connection type Cable length (cm) Max. switching power Max. switching voltage Max. switching current (A)
PC2A2330 2NO Cable 3000 70VA 300VAC 0,5
PC3A2330 3NO Cable 3000 70VA 300VAC 0,5
PCA22330 1NO Cable 3000 70VA 300VAC 0,5
PCA36720 1NO Cable 2000 100VA 250VAC/DC 3
PCC12320 inverter Cable 2000 10/3VA 100VAC/DC 0,25
PCC26720 inverter Cable 2000 60VA 250VAC 1
PCLA3030 Bistable Cable 3000 120VA 250VAC 3

 

Catalogue sản phẩm xem tại đây: