mo-dun-dau-ra-ac-ouput-module-sta07220-celduc-vietnam.png

Mô đun đầu ra AC ouput module code: STA07220 | Celduc Vietnam

Pin to pin compatible with Electromechanic Relays.

• Điều khiển không phân cực DC.
• Đầu ra AC không chéo.
• Duy trì dòng điện khởi động cao.
• Mức độ miễn dịch cao.
• Tích hợp điện áp kẹp.

Precautions:

* Trong trường hợp có nhiều mô-đun cạnh nhau, cung cấp dòng điện giảm dần.
* Trên các tải có công suất đầu vào (bộ lọc, chấn lưu đèn phóng điện, v.v.), quá áp có thể xảy ra trên rơ le, cần sử dụng rơ le 400VAC

Cautions :

* Trong trường hợp có nhiều SSR cạnh nhau, hãy giảm dòng điện vào tài khoản.
* Trên tải có tụ điện ở đầu vào (bộ lọc, chấn lưu cho đèn phóng điện, ...), một số quá áp có thể xuất hiện, vì vậy nó cần thiết để sử dụng 400VAC SSR

Xem catalogue sản phẩm tại đây: