cong-tac-solid-state-contactor-sal941460-sal961360-sal963460-celduc-vietnam.png

Công tắc Solid State Contactor code: SAL941460, SAL961360, SAL963460 | Celduc Vietnam

Phạm vi celpac 2G - Rơ le cao độ 22,5mm với kết nối vít - "Phiên bản sẵn sàng sử dụng" - SSR không chéo được thiết kế cho "tải điện trở"

Hình ảnh Part Number Max. switching current (A) Max. switching voltage Control voltage Specifications               Range Standards
SAL941460 12A 12-280VAC 3-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, EAC, cURus
SAL942460 25A 12-280VAC 3-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, EAC, cURus
SAL961360 12A 24-600VAC 6-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, EAC, cURus
SAL962360 25A 24-600VAC 6-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, EAC, cURus
SAL963460 35A 24-600VAC 3,5-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, cURus 100kA, EAC
SAL965460 50A 24-600VAC 3,5-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, cURus 100kA, EAC
SAM943460 35A 12-280VAC 3-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, cURus 100kA, EAC
SAM963360 35A 24-600VAC 6-32VDC Single Phase Solid State Contactor - Zero-cross - with heatsink SAL9-SAM9 CE, cURus 100kA, EAC

 

Xem catalogue sản phẩm tại đây: