dau-noi-terminals-scfl42100-scfl62100-son845040-celduc-vietnam.png

Đầu nối Terminals code: SCFL42100, SCFL62100, SON845040 | Celduc Vietnam

• Đầu ra AC không chéo 12-280VAC -25A.
• Kết nối nguồn bằng thiết bị đầu cuối FASTON.
• Thiết bị đầu cuối điều khiển: Có thể lắp vào và có thiết bị đầu cuối lò xo
• Được thiết kế cho tải điện trở.
• Phạm vi này được thiết kế tuân theo tiêu chuẩn EN 50081-1

Hình ảnh Part Number Max. switching current (A) Max. switching voltage Control voltage Specifications               Range Standards
SCFL42100 SCFL42100 25A 12-280VAC 4-30VDC Single Phase SSR - FASTON terminals - EMC optimised - low RFI - EN50081-1 EMC optimised CE, EAC
SCFL62100 SCFL62100 25A 24-440VAC 5-30VDC Single Phase SSR - FASTON terminals - EMC optimised - low RFI - EN50081-1 EMC optimised CE, EAC
SON845040 SON845040 50A 40-260VAC 6-32VDC Single Phase SSR - EMC optimised - low RFI - EN50081-1 EMC optimised CE, EAC
SON865040 50A 50-480VAC 6-32VDC Single Phase SSR - EMC optimised - low RFI - EN50081-1 EMC optimised CE, EAC
SON867040 75A 50-480VAC 6-3VDC Single Phase SSR - EMC optimised - low RFI - EN50081-1 EMC optimised CE, EAC

 

Xem catalogue sản phẩm tại đây: