sensors-for-windows-frames-1lm00100-2yb20031-pwa01501-celduc-vietnam.png

Sensors for windows frames code: 1LM00100, 2YB20031,PWA01501 | Celduc Vietnam

Phạm vi mới này đã được phát triển để phát hiện vị trí của cửa sổ: mở hoặc đóng (giám sát các lỗ mở). Các ứng dụng điển hình là hệ thống báo động, sưởi ấm, điều hòa không khí Ưu điểm chính là: - Tiết kiệm thời gian lắp đặt và đi dây: đầu nối có thể cắm được, sản phẩm được cắt (không có vít cố định) - Thường mở (NO), thường đóng (NC), thay đổi- quá tiếp điểm, vòng lặp dòng điện an toàn - Tiếp điểm chống nước.

Part Number Contact status Connection type Cable length (cm) Max. switching power Max. switching voltage Max. switching current (A)
1LM00100 Accessories for PWA PWB PWC range          
2YB20031 Accessories for PWA PWB PWC range          
2YB20051 Accessories for PWA PWB PWC range          
2YB20111 Accessories for PWA PWB PWC range          
2YB40080 Accessories for PWA PWB PWC range          
PWA01501 1NO Cable + locking connector see accessories 10VA 100VDC 0,4
PWA11500 1NO+safety loop Cable see accessories 10VA 100VDC 0,4
PWB01501 1NC Cable + locking connector see accessories 10VA 100VDC 0,4
PWB11500 1NC+safety loop Cable see accessories 10VA 100VDC 0,4
PWC01500 inverter Cable see accessories 10VA 100VDC 0,4

 

Xem catalogue sản phẩm tại đây: