reed-switches-and-mercury-tilt-switches-ab212025-ab212530-celduc-vietnam.png

Reed switches and mercury tilt switches code: AB212025, AB212530 | Celduc Vietnam

Phát hiện khe hở, vị trí, mức độ trong môi trường khắc nghiệt mà không có liên kết cơ học…

Reed switches and mercury tilt switches, AB212025, AB212530, Celduc Vietnam

 

Part Number Contact status Max. switching voltage Max. switching current (A) Max. switching power
AB212025 1NO 350VDC 1 100VA
AB212530 1NO 350VDC 1 100VA
AB214550 1NO 350VDC 1 100VA
AC011015 1NO 30VDC 0,01 0, 25VA
AC011520 1NO 30VDC 0,01 0, 25VA
AC031520 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC032025 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC051014 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC051015 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC051520 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC051530 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC052025 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC052530 1NO 100VDC 0,5 12VA
AC053035 1NO 100VDC 0,5 12VA
AD223540 1NO 250VDC 1,3 80VA
AD284550 1NO 250VAC 3 120VA
AD288590 1NO 250VAC 3 120VA
AI442025 1NO 200VDC 2 30W
AI442530 1NO 200VDC 2 30W
AI443040 1NO 200VDC 2 30W
AJ210810 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ211012 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ211114 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ211314 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ211517 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ211718 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ211720 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ211820 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ212025 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ212530 1NO 100VDC 0,5 10VA
AJ213035 1NO 100VDC 0,5 10VA
AV10100120 1NO 7500VDC 0,2 50VA
AX211520 1NO 100VDC 0,5 10VA
AX211720 1NO 100VDC 0,5 10VA
AX212530 1NO 100VDC 0,5 10VA
AX213035 1NO 100VDC 0,5 10VA
CD30060100 inverter 500VDC 3 100VA
CG211015 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CG211315 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CG211517 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CG211720 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CG212025 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CG212530 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CG213035 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CG213545 inverter 100VDC 0,25 NC 3W/NO 8W
CS26090100 inverter 400VAC 1 60W
CS265560 inverter 400VAC 1 60W
CS266070 inverter 400VAC 1 60W

Xem catalogue sản phẩm tại đây: