ro-le-reed-trong-vo-dip-d31a3100-d31a5100-celduc-vietnam.png

Rơ le Reed trong vỏ DIP code: D31A3100, D31A5100 | Celduc Vietnam

Nó cung cấp tất cả các kết hợp liên hệ. Nó được thiết kế để chuyển đổi đầu vào của các mức điện thoại hoặc PLC, tín hiệu từ cảm biến hoặc các thành phần an toàn.

Rơ le Reed trong vỏ DIP, D31A3100, D31A5100, Celduc Vietnam

Part Number Contact status Max. switching voltage Max. switching current (A) Max. switching power Nominal voltage of the coil R. coil at 20°C Specifications
D31A3100 1NO 100VDC 0,5 10VA 5VDC 500Ω -
D31A3110 1NO 100VDC 0,5 10VA 5VDC 500Ω Diode
D31A5100 1NO 100VDC 0,5 10VA 12VDC 1000Ω -
D31A7100 1NO 100VDC 0,5 10VA 24VDC 2150Ω -
D31A7110 1NO 100VDC 0,5 10VA 24VDC 2150Ω Diode
D31B5100 1NC 100VDC 0,5 10VA 12VDC 500Ω Diode
D31C2100 inverter 100VDC 0,25 3VA 5VDC 200Ω -
D31C2110 inverter 100VDC 0,25 3VA 5VDC 200Ω Diode
D31C5100 inverter 100VDC 0,25 3VA 12VDC 500Ω -
D31C5100 inverter 100VDC 0,25 3VA 12VDC 500Ω Diode
D31C7100 inverter 100VDC 0,25 3VA 24VDC 2150Ω -
D31C7110 inverter 100VDC 0,25 3VA 24VDC 2150Ω Diode
D32A3100 2NO 100VDC 0,5 10VA 5VDC 200Ω -
D32A3110 2NO 100VDC 0,5 10VA 5VDC 200Ω Diode
D32A5100 2NO 100VDC 0,5 10VA 12VDC 500Ω -
D32A7100A 2NO 100VDC 0,5 10VA 24VDC 2150Ω -
D71A2100 1NO 100VDC 0,5 10VA 5VDC 380Ω -
D71A2110 1NO 100VDC 0,5 10VA 5VDC 380Ω Diode
D71A5100 1NO 100VDC 0,5 10VA 12VDC 530Ω -

 

Xem catalogue sản phẩm tại đây: