ro-le-dien-ap-cao-r1329l00-r1329l87-celduc-vietnam.png

Rơ le điện áp cao code: R1329L00, R1329L87 | Celduc Vietnam

Độ bền điện môi giữa các tiếp điểm> 10KVDC và 14VDC giữa cuộn dây và tiếp điểm.

Rơ le điện áp cao, R1329L00, R1329L87, Celduc Vietnam

Part Number Contact status Max. switching voltage Max. switching current (A) Max. switching power Nominal voltage of the coil R. coil at 20°C Specifications
R1329L00 1NO 7500VDC 0,2 50VA 12VDC 300Ω -
R1329L87 1NO 7500VDC 0,2 50VA 12VDC 300Ω without fixing screw
R1343L00 1NO 7500VDC 0,2 50VA 24VDC 1200Ω -
R1343L13 1NO 5000VDC 0,2 50 W 24VDC 1200Ω -

 

Xem catalogue sản phẩm tại đây: