ro-le-special-relays-sas20011-sn842100-celduc-vietnam.png

Rơ le Special relays code: SAS20011, SN842100 | Celduc Vietnam

celduc relais là một chuyên gia trong việc điều chỉnh thiết kế cho các ứng dụng cụ thể của khách hàng. Ngoài phạm vi rất lớn của rơ le trạng thái rắn, celduc thiết kế SSR cụ thể theo thông số kỹ thuật của khách hàng hoặc điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng nếu giá cả và khối lượng có thể phù hợp với sự phát triển như vậy.

Rơ le Special relays, SAS20011, SN842100, Celduc Vietnam

Part Number Specifications Range
SAS20011 Shunting relay for airport beacon Special-relays
SAS20021 Shunting relay for airport beacon Special-relays
SN842100 SSR for PCB Special-relays
ST647000 AC blinking SSR Special-relays

 

Xem catalogue sản phẩm tại đây: